Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

CUỐI TUẦN


CUỐI TUẦN

Vui đời chủ nhật đón hừng dương
Rực rỡ ngàn hoa trải mộng đường
Bạn hỡi môi cười như đóa thắm
Ta cùng sánh bước đẹp quê hương.

T/Vien
03/04/2016