Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

RA ĐỒNG - KHỔ LAY

KHỔ LAY
(họa)

Bao đời vất vả mấy nhàn tay
Gặp cảnh tàn thương đúng lúc này
Suối cạn, mòn nương hòng bỏ cối
Hồ trơ ,trụi bãi muốn quăng chày
Già thân nắng dội hờn vài tháng
Mỏi cổ mưa trông tủi những ngày
Thống khổ trần gian còn vướng chịu
Nhân loài mãi vận khó hoài lay.

+LE TAT VIEN​​​​​​​
26/03/2016
---------------

RA ĐỒNG
+Thục Nương​​​​​​​

Nắng sửng ra đồng mệt rã tay
Đôi bờ cháy cỏ quắt qoeo này
Mất mùa liên tục nên treo cối
Thất bát quanh năm đã gác chày
Ăn cực bởi tiền lo cả tháng
Nấu lưng vì gạo thiếu bao ngày
Ông trời sao chẳng cho mưa xuống
Hạn hán miên trường đói lắt lay.

https://plus.google.com/+VienLeTat/posts/NXou4NEDx8C