Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

MỘNG VỠ


MỘNG VỠ 1
(Bài xướng, Thơ Hàn Luật - Ngũ độ thanh)

VỠ MỘNG
Bởi mộng từ nay đã chìm
Bây giờ uất nghẹn buồng tim
Hoài mong ngõ phụng người yêu tới
Mãi đợi phòng loan kẻ đến tìm
Mỗi buổi nhìn mây hờn gió giận
Bao ngày ngắm biển vỗ thuyền ghim
Tình kia lỡ để chia lối
Chỉ có niềm đau vẫn dìm
P/S :Long pham
------------------

MỘNG VỠ 2
(Thơ hàn luật-ngũ độ thanh)

Vạn ngã đường yêu khổ nhấn chìm
Nên giờ huyết nhỏ tràn tim
Dòng thơ muốn gửi người chưa nhận
Sóng nhạc hờn trao kẻ đã tìm
Để mối tình kia gãy rụng
Cho dòng nghĩa nọ lìa ghim
Hồn nay lạc cảnh cung sầu héo
Hỡi mộng chờ giông tới dìm

P/S: Long phạm
-------------------------

(Bài hoạ)
VỠ MỘNG 3
(đường thuyên-họa-ngũ độ thanh)

Lầm yêu mộng vỡ thân chìm
Khới lại mơ tràn bể tim
Tận khuất mây mờ duyên ngỡ tỏ
Đầy phơi biển biếc phận đâu tìm
Ngày đêm khắc khoải trong hoài niệm
Một thuở bơ phờ phút đã ghim
Chốn cũ giờ đây kẻ lặng
Hoàng hôn nhạt bóng ai dìm.

T/Viên
Hp: 22.05..15

---------------------------

MỘNG VỠ 4
(hoạ-ngũ độ thanh)

Cũng bởi thầm thương lút chìm
Nên giờ nứt nẻ vành tim
Trông chờ gác lạnh tình không hỏi
Ngóng đợi lầu băng nghĩa chẳng tìm
Gối mỏi đường ân sầu lỡ hẹn
Chân chồn nẻo ái hận vì ghim
Còn chi để tiếc tình vỡ
Đã bể vì ai cố dìm.

P/s: Chung thục nương