Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

NHẮN CỤ KÌNH


NHẮN CỤ KÌNH
(hoạ)
Thây người mấy kẻ thoát mồ sâu
Mả tốt chờ chăng sách của tầu
Thuở trước thằng dân nào táng vậy
Ngay giờ gã tướng chẳng vùi đâu
Khôn già chọi mãi mà phơi tóc
Đẹp lão tranh hoài cũng rụng râu
Tỉnh chút cho thần an trí khoẻ
Còn khua gậy trống... tổ ung đầu!
T/Vien
____________________

NHẮN CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH
(xướng)
Chẳng lẽ già Lê bị ấm đầu
Hay là cụ muốn trụi chòm râu?
Thời nay mấy kẻ như vầy hả,
Buổi trước ai người giống thế đâu?
Con đỏ thì đừng mơ chiếu đệm
Thằng đen chớ có đợi cơm Tầu
Đành thôi, nhớ giữ gìn thân phận
Kẻo nữa mai ngày sập hố sâu.
L.V.Hoàng