Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

GIÁ NHƯ


GIÁ NHƯ

Hè sang nắng đổ thật oi nồng
Ngóng cửa phơi mình đón gió đông
Chỉ thấy mây hồng đang đổ lửa
Đâu tìm nước mát ngẩn về sông
Thân trai dạn dĩ phanh nơi biển
Phận gái đìu hiu hé chốn phòng
Mải mắt song thưa ngồi ngẫm ngợi
Vui đùa giá được tựa vài ông.

T/Vien
23/05/2015