Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

BẾN ĐỢI..TÌNH CHIỀU


BẾN ĐỢI TÌNH CHIỀU

Chiều rơi trỗi nhớ lại dâng đầy
Phủ bóng hôn hoàng khuất ngọn cây
Ấy nẻo thuyền xưa hoài mộng vắng
Nay bờ bến cũ oải mơ xây
Theo làn nước bạc vùi duyên nắng
Để rặng tre làng lấp phận mây
Lữ khách sang sông tìm gió lạ
Ai còn mỏi mắt nặng tình ngây

T/Vien