Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ


"MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Tục ngữ xưa mà nói chẳng sai
"Miệng quan trôn trẻ" đúng y bài
Vừa nhai với bĩnh hình không lạ
Mới nhổ chưa chùi mặt vẫn oai
Bởi lẽ trời ban thường đã vậy
Âu là mả phát vốn còn đây
Mùi chưng ngại đếch gì thiên hạ
Bản chất đâu nào có dễ phai.
T/Vien