Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

KIẾP BÈO


KIẾP BÈO !
(song thanh)

Bồng bềnh sóng nước mãi trôi theo
Gạn đục khơi trong tím kiếp bèo
Lững thững hồng trần hiu quạnh lội
Bơ vơ vạn dặm mỏi mòn chèo *
Mưa sa nắng tắp tình nào cạn
Nguyệt lặn sương giăng sắc mấy nghèo
Vẫn nỗi tha phương sầu bến vắng
Dòng đời mộng mị nhã hương đeo.

T/Vien
*chèo chống(đt)