Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

NHỚ HẠ


NHỚ HẠ

Đã bấy lâu rồi nhớ quá thôi !
Cùng nhau ước hẹn cứ xa vời
Duyên tình mãi dệt ươm màu nắng
Để hạ hanh vàng dưới mắt môi


Một thủa cùng nhau bước sánh đôi
Từng chiều chải lá gió lưng đồi
Thông ngàn vút ngọn trời xanh thắm
Mộng cũ mây hoài vẫn cứ trôi


Vọng tiếng ve kêu gợi dỗi hờn
Râm ran gọi bạn dã mưa cơn
Đêm ngày trú ngụ chờ hoa nhớ
Phượng nở trao lời chẳng lẻ đơn


Vắng biệt giờ...em ...có nhớ không
Riêng anh khắc khoải chốn cô phòng
Tìm về ký ức trong hoài niệm
Nối lại duyên thề đẹp ước mong !

T/Vien