Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

MEN THU


MEN THU

Thu về khoảng nắng vội tàn đâu
Kín cả trời giăng xám một màu
Ủ rũ đời hoa sầu nhuốm lệ
Bơ phờ cánh nhạn mỏi vì ngâu
Thềm xưa vắng lạnh tình đơn níu
Ngả cũ mờ hoang tiếng lẻ cầu

Hẹn đến tròn trăng hờn sóng bể
Thầm mơ nguyệt tỏ bóng chung bầu.

T/Vien