Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

MƠ HỒNG


MƠ HỒNG

Ngọc ngả gần sen giấc ngọt ngào
Hương thầm gió thoảng đắm tình trao
Say nồng ngỡ nguyệt đêm rằm ảo
Đượm cảnh thần tiên chốn mộng đào !

T/Vien