Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

HẠ RƠIHẠ RƠI

Vội đến làm chi hạ đỏ trời !
Nghe lòng nhắc nhở dạ chơi vơi
Nhìn hoa rụng vỡ tim như thắt
Nhớ áo tung tăng mắt tợ ngời
Cánh phượng ngày xưa ai ướp gửi
Trang dòng nhật ký kẻ còn khơi
Xa rồi kỷ niệm mùa thi ấy
Để lại tình thơ thắm một thời.

T/Vien