Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

TÌNH NHỚ


TÌNH NHỚ

Vùi đêm nẻo khuất mảnh trăng sầu
Nửa đã chìm rồi gió lộng đâu
Trống trải tê hồn ai có thấu
Hao mòn tái xác kẻ buông câu
Mờ duyên lỡ hẹn nhìn hoa nẫu
Hẩm phận trông hoài đổ giọt đau
Mặn biển trào dâng ngàn sóng ngẫu
Xô bờ khắc khoải suốt canh thâu.

T/Vien
Hp :24.05..15(20h30')