Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

TUYỆT TÁC BONSAI


TUYỆT TÁC BONSAI

Nhớ bạn thơ đề ảnh hoạ chơi
Vừa hay gặp tuyệt tác cây đời
Cong mình bạc thể gù lưng cấy
Đỏm dáng xanh đầu giỡn thế phơi
Mộng nở người say hồn khác lạ
Mơ thèm kẻ khát dạ đầy vơi
Hình ai tạo khéo nhìn như thật
Mộc góc tình quê đượm ý lời.

T/Vien