Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

HỒN CHIỀU


HỒN CHIỀU

Ngõ trúc chiều nay vắng bóng đào
Dâng lòng nỗi nhớ ngỡ hanh hao
Mây buồn rũ bóng màu như đắng
Gió tủi chùng chân nắng chẳng ngào
Một thuở thuyền duyên thầm nhịp lỡ
Nao ngày phận bến nặng tình trao
Chân trời tím mộng vùi trong mắt
Để mặc hồn ai ...ngỏ lối vào !

T/Vien