Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

ĐIÊU NHƯ HƯƠU


ĐIÊU NHƯ HƯƠU

Chớm ngõ tìm yêu lắm kẻ liều
Đêm Ngày ảo vọng thưởng hồn siêu
Nào đâu trắc trở đường tình ái
Lọng cổ treo đầu miệng thở.. điêu

T/Vien