Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

DÁNG MƠ


DÁNG MƠ

Nhìn em luyến ái ngập dâng lòng
Dáng mỹ yêu kiều thả phố đông
Nắng nhạt mây hồng phiêu gót nhỏ
Say hồn đắm dạ kẻ thầm mong !

T/Vien