Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

TÌNH HOANG


TÌNH HOANG

Kìa thơ mộng gửi giữa thu vàng
Đắm kẻ phiêu mùa nhẹ gót ngang
Dáng nhỏ khua hài nghe lá rụng
Hồn trong ghẹo gió cuốn mơ tàng
Vừa nhen sắc dậy lòng nhân thế
Đã phủ màu phai lối địa đàng
Thoảng khẽ hương lành ôm kỷ niệm
Thơm dòng xúc cảm dấu tình hoang.

T/Vien