Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

PHƯỢT NÚI


PHƯỢT NÚI
(cảm tác theo bài của Quang Phạm Hồng)

Đèo qua núi vượt vững tâm lòng
Dẻo sức dai thần trí chẳng cong
Gối phải mềm leo chừa rãnh ngóng
Tay thời chặt bám lựa bờ mong
Treo mình dưỡng nhịp hơi hòa lỏng
Nhổm đít thu đường khí lượm trong
Chả chốc mà rên ngồi đỉnh mộng
Cho dù mệt tý sướng đời không ?

T/Vien
10/11/..16