Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

LẶNG DÒNG


LẶNG DÒNG

Âm thầm dõi nhớ cạnh triền sông
Vẫn bặt tin yêu lạnh ngó dòng
Oải xác buồn giăng miền gió lộng
Gầy thân tủi ngậm nẻo mây lồng
Thuyền xa bến giã đìu hiu mộng
Khách biệt tình lơi quạnh quẽ lòng
Trắng cả chân trời sương giá vọng
Bên đời lẻ dáng lặng hờn đông.

T/Vien
29/11/..16