Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

GHẸO HẰNG


GHẸO HẰNG (họa)

Củ kép nâng ngồng trụi mỡ cây
Lùm quanh dại gốc rễ xuyên đầy
Vừa nghe sấm dậy trườn mom suối
Đã ngóc đồi chèo chọc giữa mây
Đó nguyệt tơ nồng vui mãi thưởng
Kìa xuân nhũ thắm đẹp luôn bầy
Mơ màng vũ khúc thiên đường lạc
Vãn kiếp phong trần mắt lệ ngây.

T/Vien
04/11/2016
______________________

CỢT TRĂNG (họa)
Thục Nương

Hai hòn thật khéo giữ thân cây
Dưới gốc xanh um cỏ phủ đầy
Kiễng cổ nhìn sông cùng ngắm núi
Nghiêng mình đợi gió với trông mây
Cho Hằng mặt nhíu kia từng lũ
Để Cuội mày chau nọ những bầy
Xóm dưới làng trên thiên địa hợp
Đêm tàn ái cạn vẫn còn ngây.
03/11/2016

___________________________

GIỄU TRĂNG (xướng)
Loan Kiều

Đá tảng hai hòn thịt một cây
Sum suê cỏ mọc dưới chân đầy
Kênh đầu ngỏng cỏ nhìn non nước
Thẳng trụ giương mình ngó suối mây
Hỡi nguyệt phơi trần hoan hỉ tỏ
Kìa trăng lõa thể cuộc vui bầy
Âm dương khoái lộ mê hồn đảo
Nhất dạ xuân tình thỏa ngất ngây.
22/10/2016
_________________________

GIỠN NGUYỆT (họa)
Lý Trung

Nhìn hoài ngắm kỹ chẳng là cây
Trọc lóc đầu trên dưới rậm đầy
Đứng trụ nơi đây mà đẩy gió
Ngồi gồng chỗ đó để lùa mây
Làng kia đú đởn thành từng đám
Xóm nọ đòng đưa thấy cả bầy
Khéo ác cho rằng ta quá dại
Khôn lành cứ phải giả thơ ngây.
22/10/2016