Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

SẦU ĐÔNG


SẦU ĐÔNG

Vội nắng chiều đông nhuộm kín mầu
Quanh đời lạnh lẽo phủ dòng châu
Âm thầm trước cảnh vì băng giá
Lặng lẽ trong mùa bởi rét sâu
Kẻ đứng nhìn mây tràn lệ cuối ?
Người qua ngỡ gió nuối hôn đầu
Còn đâu dáng mộng gầy hoang phế
Lẻ bóng tình kia thoáng dậy sầu.

T/Vien
25/11/..16