Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

TRĂNG TÌNH LỠ


TRĂNG TÌNH LỠ

Nàng trăng đẫy nét thật yêu kiều
Cõi thế chiêm tình ngẩn dạ siêu
Đã bảy mươi năm còn bận giễu
Vừa nay khoảnh khắc lại cưng chiều
Ru hồn lãng tử say vần điệu
Nhủ mộng quỳnh hoa tắm vũ điều
Rực rỡ canh tàn như vẫn thiếu
Đêm vàng ước hẹn lỡ làng phiêu.

T/Vien
15/11/..16