Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

THẦY (XƯA - NAY)


GẶP THÀY..!
ndt - t/vien

Bởi đã nhiều năm cách biệt thầy
Hôm về xứ sở cũng vừa may
Nhân ngày chúc thọ thăm mừng tuổi
Tiện buổi quây quần nối những tay
Mãi nhớ công rèn như biển rộng
Hoài ơn đức khảm tựa non dày
Thành tâm nguyện ước người luôn khoẻ
Ngõ phúc lành ban hưởng thật đầy.
25/08/..16

TIẾNG THẦY

Chẳng thiếu đời mang tiếng nghiệp đầy
Bao người hiện hữu ghế chùi may
Dày công trải đạo thời xa ấy
Mục đức ban lời buổi kế nay
Chữ mót nhiều anh đùn với đảy
Danh bòn mấy ngữ tính cò quay
Lành dân đã khổ trăm đường vạy
Cũng bởi nhầm nuôi lũ giả thầy.

T/Vien
18/11/..16

Làm thầy đúng đạo xưa không hiếm
Đắng nghiệp thời nay có cả bầy