Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

THÁNH THƠI THỜI @


THÁNH THƠ THỜI @

Gầm trời mộng tưởng lắm thi nhân
Gọt bút đề thơ khắp ngả trần
Chữ trộm nhiều anh tìm nổi tiếng
Bài chôm mấy chị diễn xa gần
Phay đầu đổi tựa không trăn trở
Cắt rốn thay danh chẳng ngại ngần
Kẻ nịnh người hô tầm cỡ thánh
Văn chương tột đỉnh sánh ngang thần.

T/Vien
24/11/..16