Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

LẠNH ĐÔNG


LẠNH ĐÔNG

Đông về giá lạnh trắng đường mây
Vội nắng đàn chim cũng trốn ngày
Núi biệt rời phương tìm lập tổ
Rừng xa khuất nẻo quyện theo bầy
Đìu hiu gió bấc lùm cây thổi
Tí tách mưa băng vạt lá đầy(đầy ải)
Nỗi ảm gieo sầu vây cõi mộng
Cho hồng ủ dáng ngọt ngào say.

T/Vien
07/11/..16