Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

ĐOẢN KHÚC THƠ


ĐOẢN KHÚC THƠ
(bát vĩ ngâm)

Sao ngàn vẽ cả một trời mơ
Nguyệt diễm hình khoe mộng lửng chờ
Ngọc suối dòng êm truyền ái nợ
Hoa triền cánh dịu khoả duyên tơ
Thi nhân ngắm cảnh tàn đêm ngỡ
Lãng khách lòng say cả tối khờ
Đẹp cõi thiên thai hồn rộng mở
Gian trần đoản khúc dệt tình thơ.

T/Vien
06/03/2016