Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

TIM YÊU


TIM YÊU

Nay về ghép lại mảnh tình côi
Rạn nứt tim yêu đã một thời
Mộng thắp chiều xưa màu tím vội
Lòng thêu cảnh cũ sắc mơ hời
Còn sương ngọt khẽ trên từng lối
Vẫn nắng êm nồng giữa mắt môi
Kỷ niệm bao lần thương giận dỗi
Duyên lành thắm quyện kiếp trầu vôi.

T/Vien
17/11/..16