Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

BIỂN LẠNH


BIỂN LẠNH

Đông sầu biển lạnh tủi hồn trăng
Sóng bạc đầu khơi nỗi nhớ giằng
Nức nở từng cơn choàng bến chặng
Gầm gào những đợt xé lòng băng
Lời thương mãi gọi tình đêm trắng
Khúc vũ hoài say kỷ niệm vàng
Có phải muôn đời hương ngọt đắng
Đường yêu phận lẻ ngóng cung hằng.

T/Vien
02/11/..16