Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

RÕ GIỐNG GÀ


RÕ GIỐNG GÀ

Đẹp mặt toàn dân cái giống gà
Khoe mình lắm chữ duyệt hùng ca
Ò.. o.. tiếng vội hồng non ngả
Cục tác.. dòng vơi rạng nước nhà
Mẹ bảo rằng khôn thằng học khá
Cha kèm ắt giỏi hắn trèo xa
Đương thời đất việt nhân tài vã
Sống lại Văn Cao cũng nể mà.


T/Vien

http://vtc.vn/giai-tri/ong-nguyen-dang-chuong-thoi-chuc-cuc-truong-sau-vu-pho-bien-rong-rai-quoc-ca-d326288.html