Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

THỊT RẺ


THỊT RẺ

Cũng khổ nuôi hoài vẫn rẻ thiu !
Đường quay, chợ quắt ế muôn chiều
Rằng hôm khựa☆ đóng căng đầy phễu(chiếu)☆
Bởi tháng tàu xơi đẫy tận diều
Sức lụi rau thầy chăm cảnh thiếu
Hơi tàn tấm mẹ rút nhà xiêu
Mong đời thị nở ngày hoa kiệu
Mới thử cân nhờ xuất khỏi điêu.

T/Vien
☆ bọn tàu khự
☆ chiếu, phản thịt

(ảnh mang tính minh hoạ)