Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

TÌNH XA LỠ HẸN - LUYẾN HƯƠNG NỒNG!


LUYẾN HƯƠNG NỒNG!
(hoạ, đl, y vận ,nđt)

Lạnh cả canh vùi ngỡ trắng đông
Vì dang dở biệt nuối hương nồng
Sầu hoen tủi ngập chan dường sóng
Mắt đẫm mi trào chảy tựa sông
Lỡ tuổi duyên lành bên gối mộng
Mơ vầng nguyệt sáng giữa thềm trông
Đâu tình hạ luyến mềm môi bỏng
Chẳng rõ ai người có đợi không ?

T/Vien
___________________

TÌNH XA LỠ HẸN
(xướng)
Xa người giá lạnh tưởng mùa đông
Hỏi lúc tình thâm nghĩa có nồng
Mỗi buổi môi kề say vượt sóng
Bây giờ mắt biệt tủi thành sông
Mây sầu lặng lẽ ngày năm mộng
Nắng giận âm thầm tháng bảy trông
Vẫn ước đêm hè yêu cháy bỏng
Qua rồi lỡ hẹn biết còn không ?

Tú Phạm Minh  
25/5/2017 ảnh internet