Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

TÌNH XA LỠ HẸN


TÌNH XA LỠ HẸN
Xa người giá lạnh tưởng mùa đông
Hỏi lúc tình thâm nghĩa có nồng
Mỗi buổi môi kề say vượt sóng
Bây giờ mắt biệt tủi thành sông
Mây sầu lặng lẽ ngày năm mộng
Nắng giận ầm thầm tháng bảy trông
Vẫn ước đêm hè yêu cháy bỏng
Qua rồi lỡ hẹn biết còn không ?

Tú Phạm Minh (với sự chỉnh sửa t/vien)
25/5/2017 ảnh internet