Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

HẠ TÀN


HẠ TÀN

Hạ thắm tàn rơi phượng giã màu
Bên trời lửa mộng thoáng chìm sâu
Âm thầm dáng ngọc vương sầu nhớ
Tí tách quanh đời phủ giọt ngâu
Mãi vọng lời thương miền ký ức
Hoài trông kỷ niệm phút ban đầu
Dòng yêu dấu nghẹn ngào lưu bút
Lệ chứa chan tình tiễn bước nhau.

T/Vien