Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

ĐÚT LỖ MIỆNG-TỐN GIẤY CHÙI


TỐN GIẤY CHÙI THÔI
(hoạ)
Mồm loa mép giải ngoạc là hôi
Chả trách nghè anh oẹ sữa rồi
Huệ ấy đâu bằng quân ủng não
Tên này chẳng khác loại trề môi
Rằng dân trật thiếu người to cổ
Bởi việt chừa nguyên gã háo mồi
Ở trước đường môn phòi ngữ bậy
Vơ nhiều giấy lộn  dễ  chùi  thôi !
T/Vien
____________

XIN HÃY ĐÚT NÚT LỖ MIỆNG VÀO
(xướng)
Mở miệng ra là đã thấy hôi
Thời xin cụ lớn ngậm cho rồi
Nhìn qua biết đủ thằng teo não
Ngắm lại coi thừa đứa lệch môi
Có phải vì dân Nam bé họng?
Hay là bởi chú Huệ ham mồi?
Quan trường chẳng chứa loài xằng bậy
Kiếm mớ bòng bong đút lại thôi!
Hoàng Lê Văn

(cóc cũng phải mở miệng)
http://doilinh.net/dan-tri-thap-khong-tuy-tien-trung-cau-y-dan.dl