Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

NHÂN NGÀY BÁO


NHÂN NGÀY BÁO

Nhân ngày báo chí chúc ngành ta
Thật cái vàng son chẳng nhạt nhoà
Mực thiếu nhiều ông chưa bút nghỉ
Hơi tàn các mẹ vẫn bài ra
Dù cho giáo soạn sao bằng trẻ
Cứ mặc đời phê kệ bố già
Lắm ngữ guồng nay toàn ấu mị
Châm ngòi cuộc sống rạch ròi nha !

T/Vien