Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

VUI MÙA NHÀ NÔNG


VUI MÙA

Theo chồng xứ lạ chốn đồng sâu
Thất vụ thèm ăn cũng phát rầu
Cảnh khó xem bờ đâu ngại nắng
Nhà nghèo dãi ruộng xá gì ngâu
Tìm cua vợt ốc bươm làn váy
Lượm tép mò tôm rát cả đầu
Vẫn ráng tình chung mà gắng gượng
Vui đời hạnh phúc chẳng rời nhau.


VUI MÙA

Nhà nông sản vật dễ như đùa
Cải thiện nên thường móc lỗ cua
Lội ruộng thêm vài ba mớ tép
Thăm đồng góp mấy giỏ càng cua*
Nhiều khi sợ điả người run bước
Có lúc sa lầy áo xẻ tua
Quân tử ai thương thò cẳng giúp
Vừa ngon lại bổ sống vui mùa.

H/thương

*rau càng cua
https://plus.google.com/+HOÀITHƯƠNG2017/posts/UAWzYSLP21e