Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

TƯƠI HỒNGTƯƠI HỒNG !

Đêm vừa khép lại ,mới ngày sang
Buổi sớm hồng tươi chốn địa đàng
Vạn nẻo ngàn hoa khoe sắc thắm
Dâng đời hạnh phúc toả hào quang !