Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

SẢN VẬT QUÊ


KHOAI LANG
(họa: đv,y vận)
Miền quê sản vật sẵn hay là..
Độ bữa xong ngày ấm thiệt ta
Củ tướng đời hoan kềnh những gã
Hòn đôi bụng sướng ễnh bao bà
Hơi vừa nước đủ mềm trong dạ
Lửa đượm than hồng chín tận da
Chẳng chán quanh mùa ăn vẫn đã
Bầy thơ khoẻ mạnh ấy vui nhà..
T/Vien
_____________________

KHOAI ĐÔI (xướng)
Thục Nương

Mấy củ khoai đôi thật khéo là
Phô bày những muốn ghẹo người ta
Dì ba mó thử thầm kêu mợ
Chị sáu rờ xem khẽ gọi bà
Dưới lửa đun sôi vừa nứt thịt
Trong nồi cạn nước đã bung da
Theo mùi khói thoảng hương dìu dịu
Sắp đĩa lên mâm đãi cả nhà.
01/4/2017
________________________

KHOAI LẠ (họa)

Ngó trộm thèm ăn thứ của nhà
Trời sinh bở lõi với mềm da
Nghe đồn mới hiểu lòng bao chị
Được mách vừa hay dạ mấy bà
Khoái khẩu từng  hôm rờ phải nó
Say hồn mỗi buổi chạm vào ta
Mần răng có thể vờ không đói
Nếm thử liều khen rõ thật là
Tịch trần văn