Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

XUÂN DÀI


XUÂN DÀI..

Sắc Điệp* khoe màu giữa tháng ba
Nàng Xuân nở muộn có đâu già
Thầm trao ý đẹp dù mưa phả
Khẽ gửi hương lành dẫu nắng sa
Nhụy thắm rung rinh đầu Bóng Hạ (cảnh hạ)
Cành tươi ngả ngớn trước Hiên Nhà
Dòng Lan quyến rũ không còn lạ
Cảm mối tình... thơ mãi đậm đà.

T/Vien
*loài lan Hồ Điệp