Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

LẶNG TÌNH THƠ


LẶNG TÌNH THƠ

Nửa mảnh trăng treo dõi phía cồn
Như chờ gió biển vẫy vời hôn
Màn đêm đã ngỏ màu hoang lạnh
Khoảng tối còn nương sắc quạnh hồn
Lổng chổng thềm tây mềm ánh dại
Lờ mờ cửa bắc nhạt dòng son
Thuyền không một chiếc về neo đậu
Bến lặng tình thơ mãi sóng dồn

T/Vien