Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

THI CHẠY


THI CHẠY
(họa)

Vui đời bổ kiếp... phởn là thi
Tới đỉnh dù lương chỉ bát mì
Gậy sẵn hang hùm anh cố rướn
Hơi thừa dốc ngựa chị còng phi
Trèo non  ả  đã  thầm  lo nghỉ
Trượt suối chàng như oải muốn quì
Đổi thế nom hồn hai xác mượn
Êm lời.. dưỡng sức lại cùng  đi.
T/Vien

__________

THI CHẠY
(xướng)
Vợ với anh  chồng tổ chức thi
Ai lên đỉnh trước  được tô mì
Cô liền nắm gậy khom mình phóng
Gã vội leo gò nhắm trũng phi
Mới đấu nàng toan dừng cúi thở
Vừa hô hắn đã gục xin quì
Hai người hốc hác toàn thân mỏi
Chị khẽ kêu chàng : tiếp tục đi.
Thơ Mê

********
THI CHẠY
(họa)
Bữa nọ đêm về cũng muốn thi
Kèo giao nói rõ một tô mì
Em thầm ngoạm mãi thèm đâu phóng
Hắn nghĩ ăn hoài chán chả phi
Bởi lẽ hè sang nồng khó giải
Vì do nắng đổ ướt chân quỳ
Làm sao phải lụy cho thân mỏi
Cắt nửa đôi giường cứ vậy đi.
Nguyễn Thúy

******
ĐẤU  VẬT ĂN MÌ !
(họa)
Biết tỏng thua xiềng cũng muốn thi
Quà cho kẻ thắng chỉ ăn mì
Cô nàng khỏi cựa buông nằm phệch
Hắn lại muốn gồng bỏ chạy phi...
Suốt trận hai bên quầng nín thở
Thay phiên mỗi đứa mệt ra quì
Khi không thách đấu mình xơ xác
Có giỏi đừng hàng , tới sáng ...đi! Hi hi!
Thi Dao Pham