Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

VỊNH "THUNG NAI"


NGOẠN CẢNH THUNG NAI
(hoạ theo bạn thơ)

Bạn hỡi TRỜI THUNG tuyệt thoả này
NAI BÀN sắc cảnh đẹp huyền lay
Cho đời mãi ngọt TÌNH YÊU vẫy
Để khách luôn nồng NGHĨA KHÍ bay
Gió thoảng ngày đêm vờn BÃI SẬY
Nan chèo những buổi quyện LÀN MÂY
RỒNG thiêng một thuở hình vươn dậy
Giữa khoảng NON hồng vịnh đắm say.

(vịnh giữa nước non trời mây THUNG NAI - HOÀ BÌNH)
T/Vien