Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

XUÂN HỒNG


XUÂN HỒNG

Xuân hồng mộng nở thắm tình ta
Hạnh phúc yêu thương ấm trọn nhà
Sánh quyện người vui thềm nắng tỏa
Vờn theo sắc đẹp áng mây hoà
Quanh vườn biếc nụ chen đầy quả
Trước giậu xanh chồi điểm kín hoa
Bướm lượn ong say ngày hội đã
Tưng bừng cuộc sống thảo lời ca.

T/Vien