Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

TÀN XUÂN


TÀN XUÂN

Biệt giã ngày xuân nhuốm mộng sầu
Xa đàng cánh nhạn mỏi về đâu
Hồng phai nhụy rữa bên thềm trước
Trúc lả nhành tơi cạnh ngõ đầu
Chẳng vẹn lời yêu màu mãi thắm
Không tròn tiếng ngỏ hội bền lâu
Ngàn năm vẫn giấc tình hoang hoải
Nghẹn lối mòn duyên lẻ bước cầu.

T/Vien