Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

NGÀY XUÂN


NGÀY XUÂN

Xuân về hạnh phúc thoả lòng say
Thắm cội tươi hoa khắp nẻo này
Hội mở đường vui tình kết chặt
Người đan sắc mới nghĩa thêm dày
Tràn năm khí thế niềm tin vững
Ngập tháng bình an ước mộng đầy
Lộng lẫy từ làng trên xóm dưới
Cười vang rộn rã biết bao ngày.

T/Vien