Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

XUÂN TÌNH


XUÂN TÌNH

Yêu kiều thiếu nữ giữa vùng cao
Đẹp nét tình duyên thắm ngọt ngào
Dáng dẻo đê mê làn vũ liệng
Môi nồng rạng rỡ điệu xoè chao
Làm ai lạc bước vào tiên cảnh
Để khách lầm chân dưới hội đào
Cứ ngỡ xuân hào hoa bất tận
Thương thầm nhớ trộm mãi lòng nao.

T/Vien
02/12/..16