Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

TẶNG ĐỜI..!


TẶNG ĐỜI..!

Đâu phải lúc nào cũng hoạ thơ
Rồi nay rõ chán ngại leo gờ
Vì trên mạng ảo toàn sâu mọt
Một lũ giả nhân giả đức đồ


Lắm kẻ thèm danh ôm mộng hão
Nhiều tên háo sắc cố công hò
Ngày phô những bản toàn ăn trộm
Bữa lắp bài chôm tính giật vồ


Chả trách người khôn hay vắt não
Mà khinh lũ khốn sống vô bờ
Dâm hình mẹ dởm còn xu nịnh
Bẩn ảnh em điêu lại thích thờ


Lưỡi ngọt đầu môi khen cũng sướng
Đuôi thò giữa chúng chẳng hay dơ
Còn lôi cả họ phường nhem nhuốc
Ló mặt bầy gian lộng ngữ phò


Có lẽ tu thân mà vẫn thiếu
Hay là tạo phúc "lộn hàng" trơ
Đem nhân cách đổi ngàn like ấy
Chả mấy giàu thêm cháu chắt nhờ


Mớ chữ hồi môn in dấu mãi
Dù rằng tiếng việt dại hồn khô
Sai hoài lỗi gạt phăng cha đẻ
Cuỗm để cho oai lấp mả khờ


Cảm nỗi đời chua người nói thật
Đăng đàn chát mặn kẻ làm ngơ
Thơ đời một gánh sao đem bán..?
Tặng lũ vô lương khỏi ngóng chờ....

T/Vien
30/12/..16