Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

MỘNG ĐÔNG


MỘNG ĐÔNG

Em về mộng gửi đếm từng đông
Giữ chút hương xưa mãi thắm nồng
Dẫu giá băng tràn căn gác nhỏ
Dù mưa tuyết phủ lối hoa hồng
Tình không úa nhạt sầu lên mắt
Nghĩa chẳng mờ phai tủi đến lòng
Đợi nắng xuân tìm phô sắc diễm
Tươi hiền một đóa đẹp ngời trông.

T/Vien
18/12/..16