Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

BÓNG XUÂN


BÓNG XUÂN

Đông này quạnh quẽ lẻ mình em
Gió ghẹo mưa trêu tuyết lạnh kèm
Xót cảnh thân vàng hờn phận mãi
Đau tình liễu ngọc tủi lòng thêm
Chàng xa mấy nỗi trăng tuần thượng
Thiếp vọng bao hồi lệ trắng đêm
Thả tấm hình cong soi bóng nhạt
Xuân còn một chút vẫn tìm ghen.

T/Vien
14/12/..16